He kaipuru rawa aa-whakatupuranga huhua maatou, e tirohia raa te pae roa hei whakatupu rawa.

Ko too maatou pae mahere e toro ake raa ki ngaa tini whakatupuranga e rite ai ki ngaa tuumanakotanga o te whakakitenga a te iwi, i roto i te Whakatupuranga 2050 o Waikato-Tainui – te mahere aa-ahurea, aa-hapori, aa-oohanga e whai hua ai ngaa uri o Waikato-Tainui.

Ko taa maatou e aata whai nei i teenei waa tonu, he whakariterite anoo i taa maatou koopaki rawa kia rite ai te hora o ngaa maatou purunga rawa ki ngaa waahanga whaanui, peenei me ngaa puutea, ngaa hea, te ahu matua, ngaa purunga rawa tika tonu, ngaa whenua/whare aa-oohanga, aa-kaainga hoki.

Maa te mahi peenei, ka tika tonu ai taa maatou whaarangi puutea me te aata tono moni, aa, he whakangaatahi, ki toona waa e tika ana, ki ngeetehi atu tautoohito kaipuru rawa, ki ngaa iwi, me ngaa whakahaere Maaori hei kookiri i ngaa mahi angituu.   

Ki ngaa waahi e taea ana, ko taa maatou, he whakapuare tuunga mahi maa ngaa uri o Waikato-Tainui, aa, ka niwha te ngaakau ki te whakatutuki i ngaa maatou kaupapa e whakatairanga ai i te tuakiri ake o Waikato-Tainui, maa roto i ngana maataapono, i tana hanga me ngana whakahaere.

Ngaa huarahi mahi

Ngaa rawa o te waa nei

Genesis Energy

He mea hoko e TGH, nuku atu i te rima miriona o ngaa hea i Genesis Energy i taa te Kaawanatanga whakamaanuu waahanga noa i too raatou kamupene i te Paenga-whaawhaa, i te tau, rua mano, tekau maa whaa.

Ko Genesis te kamupene puuhiko, penehiini nui rawa i Aotearoa nei, ko toona totoro ki ngaa taangata kiritaki, nuku atu i te ono rau, e rima tekau mano i Aotearoa. Kei roto hoki i toona koopaki nei, ko ngaa rawa ngaawhaa me ngaa rawa whakahou, ko Huntly Power Station teenaa, e tuu raa ki te whenua riihi o Tainui Group Holdings.