Te waahi ki a maatou i roto i te iwi o Waikato-Tainui

He iwi tangata rau a Waikato-Tainui. Whitu tekau maa ono mano ngaa taangata, noo ngaa marae ono tekau maa waru.

Ahakoa, he whakatupu rawa ngaa mahi nui kua utaina ki a maatou, ka nui tonu taa maatou tautoko i ngaa kaupapa hapori me ngaa kaupapa ahurea anoo hoki a te iwi.   

Ko te whakatinanatanga o taa maatou tautoko, koia teena, peenei i te whakatuu mahi hou maa te puru rawa me te whakapakari i ngaa whenua o Waikato-Tainui, otira, ki toona waa e tika ana, he tautoko i ngaa mahi i ngeetehi waahanga kee o te iwi, peenei i te waahanga hauora, i te waahanga whare, i te waahanga taiao, i te waahanga tiaki i te awa, i te waahanga o te reo Maaori me ngeetehi atu kaupapa.  

Ngaa Riipoata aa-tau

Ngaa hua puutea

He paku rerekee nei te aahua o taa maatou riipoata ake i ngaa hua puutea aa-tau, teenaa i kamupene kee, naa te mea, ko ngaa mahi katoa ka oti i a maatou, ka hoki katoa atu ngaa hua hei oranga moo te iwi tonu.

Ki toona taumata tiketike, ka riipoata a TGH me Waikato-Tainui Fisheries tahi i teetehi tuhene hua, i teetehi takarepa raanei, teenaa i te riipoata i teetehi pikinga, i teetehi hekenga raanei. Ahu katoa mai teenei kaute i ngaa puutea riihi, i ngaa moni hua, i ngeetehi atu kaupapa hoki, tae atu ki ngaa pikinga, ngaa hekenga raanei o ngaa arotakenga rawa

Kei aa te toru tekau maa tahi o Pou-tuu-te-rangi taa maatou kaute tonongia ai. Riipoatangia ai teenei maa Te Whakakitenga o Waikato, aa, ka whakauungia ngaa maatou hua ki ngeeraa a ngaa iwi o te motu.

Ngaa puka arataki

Ko te puka arataki i ngaa maatou mahi katoa, ko Whakatupuranga 2050, koia teenaa, ko te tuuaapapa e puta ai te ihu o te iwi ki te ora, ki te taha ahurea, te taha hapori, me te taha puutea hoki.

Read Whakatupuranga 2050